Ontwerpbestemmingsplan Nijstad-Oost per 15 april ter inzage

Het college van B&W legt de komende weken het ontwerpbestemmingsplan ter inzage dat de bouw van woningen in het gebied

Geplaatst op dinsdag 13 april 2021.