Aanpassing Drentse Omgevingsverordening

Gedeputeerde Staten hebben een nieuwe ontwerp-Provinciale Omgevingsverordening (POV) vastgesteld. De huidige POV vervalt door de komst van de nieuwe Omgevingswet,

Geplaatst op dinsdag 6 april 2021.